Molotow Burner Gold 600ml

25,00 

Klasyczna farba Molotowa. Fat cap pink w zestawie.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H222-H229 Ekstremalnie palny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Grozi wybuchem.

Na stanie